बिदुरको न्यायिक समितिमा ८० वटा मुद्धामा मेलमिलाप


बिदुर । बिदुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० मा ९५वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा ८० वटा मुद्धाका पक्ष बिपक्षबिच मेलमिलाप भएको छ भने ३ वटा मुद्धा संबन्धित निकायमा पठाईएको छ । न्यायिक समितिमा जग्गा संबन्धि १४,बाटो संबन्धि ७,घरायसी (पालनपोषण संबन्धि)१३, खानेपानी पाईप हराएको २, खानेपानी मुहान संबन्धि ७, सहकारी लेनदेन संबन्धि ५ ,ज्याला मजदुरी संबन्धि ४ मुद्धा दर्ता भएका थिए ।
न्यायिक समितिमा दर्ता भएका मुद्धाहरु मध्ये लेनदेनसंबन्धि मुद्धाहरु बढी छन् । आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० मा ९५वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा ३७ वटा मुद्धा लेनदेनसंग संबन्धित रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यसरी दर्ता भएका मुद्धाहरुमा ब्यक्तिगत लेनदेनसंबन्धि ३२ र सहकारी लेनदेनसंबन्धि ५ वटा मुद्धाहरु रहेका छन् ।
नेपालको संबिधान २०७२को धारा २१७ अनुसार न्यायिक समितिको संयोजकमा स्थानीय तहको उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष रहने प्रावधान छ । समितिले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले तोकेको परिधि भित्ररही न्याय सम्पादनको काम गर्देआएको छ ।

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *